Martin Krejčíř

ředitel externí distribuce //

Studoval na Vysokém učením technickém v Brně, obor daňové poradenství. Pracovní zkušenosti začal sbírat v AWD Česká republika a poté ve společnosti Broker Consulting s.r.o., odkud přešel pod investiční skupinu DRFG.

V roce 2014 vedl ekonomicko-analytické oddělení ve společnosti FinFin a od roku 2016 působil na pozici provozního ředitele v Comsense Capital s.r.o. V současnosti je jednatelem a zároveň ředitelem společnosti Oxygen Advisory s.r.o., servisní společnosti pro nezávislé finanční poradce a zprostředkovatele v ČR.