EFEKTA obchodník s cennými papíry

Český nebankovní obchodník s cennými papíry, s povolením investičních služeb dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, s dlouholetou tradicí na českém kapitálovém trhu.

Společnost byla založena v roce 1994. V roce 1995 získala licenci od Komise pro cenné papíry dohledového orgánu, k poskytování investičních služeb (například přijímání, předávání a provádění pokynů a poskytování investičního poradenství s investičními cennými papíry a papíry kolektivního investování) s možností přijímání peněžních prostředků či investičních nástrojů od zákazníků.

V roce 2009 v rámci návaznosti na implementaci EU směrnice MiFID bylo u dohledového orgánu ČNB provedeno rozšíření licence o možnost poskytovat zákazníkům úvěr za účelem obchodování s cennými papíry, což znamenalo pro klienty rozšíření nabízených služeb o možnost tzv. maržového obchodování s cennými papíry. Společnost v tomto období poskytovala své služby nejen na trzích v České republice, ale rovněž na trzích v Evropě a USA a to jak pro české, tak i zahraniční klienty. V rámci rozvoje společnosti a zkvalitňování služeb došlo k dalšímu rozšíření povolení společnosti k poskytování investičních služeb, které nabylo platnosti počátkem roku 2016, o možnost provádění devizových operací v souvislosti s poskytováním investičních služeb a možnost umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

Obchodník se rovněž s úspěchem po celou dobu existence zabývá poradenstvím v oblasti podnikových financí a od roku 2001 vlastní oprávnění k organizování veřejných dražeb cenných papírů. V rámci této činnosti nabízí a v minulosti úspěšně provedl pro české i velké zahraniční klienty služby při organizování dražeb cenných papírů a poradenství v oblasti squeeze-outů. V roce 2007 byl hodnocen jako největší dražebník v oboru dražeb CP v ČR a 25. dražebník vůbec. Klienti OCP mají na základě mu udělených licencí rovněž možnost úschovy investičních nástrojů u obchodníka.

www.efekta.cz

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde