Czech Real Estate Investment Fund

Investiční nemovitostní fond zaměřený na přímou držbu nemovitostí.