Podpořili jsme projekt „Na Jedné Lodi“

Ve čtvrtek 25.8.2016 vyplul na brněnskou přehradu parník s podtitulem “Moravské firmy pomáhají dětem z Moravy”.

Jednalo se o charitativní akci významných zaměstnavatelů na Moravě. Součástí byla dražba zajímavých předmětů, například děl “děti dětem”, jejíž výtěžek, který byl necelých 200.000 Kč, bude věnován dětem z brněnských SOS dětských vesniček. Kromě nás se do této benefiční akce zapojila také Kometa Brno, která do dražby věnovala podepsaný dres, nebo cestovatel Jiří Kolbaba, který se akce sám zúčastnil.

Comments are closed.

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde