DRFG Finance uspořádalo přátelský večer pro vážené hosty a klienty

Únorové setkání vedení DRFG s klienty a hosty proběhlo v hotelu Marriott v Brně. Přítomné hosty přivítal David Rusňák, předseda představenstva investiční skupiny DRFG, který během patnácti minut zhodnotil uplynulý rok v číslech i důležitých momentech. Vyzdvihl výjimečnou práci všech divizí a zaměstnanců skupiny a projevil radost nad splněným plánem i celkovými finančními ukazateli.

V prvním bloku dále vystoupil Marian Vařečka, který hostům prezentoval právní agendu DRFG a podělil se s novinkami ohledně dluhopisů a jejich emitování. Následovala úderná prezentace Josefa Eima, která byla zaměřena na zhodnocení nemovitostního a dluhopisového fondu. Případným investorům současně popsal a zdůraznil strategii v oblasti správy fondů a avizoval plánované spuštění třetího fondu, zaměřeného na energetiku a infrastrukturu. Posledním vystupujícím byl Patrik Tuza, který se s přítomnými hosty podělil o proces nákupu nemovitostí a jejich zařazení do nemovitostního fondu a avizoval číselné výsledky za loňský rok.

Během přestávek mohli hosté ochutnat vína, která si připravil vinař David Kuchař a obhlédnout módní trendy, které na setkání prezentovalo krejčovství Galard.

Druhý blok zahájil Ondřej Surka, který nadchl přítomné novými telekomunikačními technologiemi a představil činnost společnosti Suntel Group a Suntel Net, která zaznamenává spoustu úspěchů nejen u nás, ale také v zahraničí. Na něj navázal Rudolf Matějka, který se podělil o své zkušenosti z hlediska nákupu lékáren. Pro skupinu DRFG buduje síť lékáren Na zdraví.

Hostem večera byla přednáška docenta Karla Tuzy, který během hodiny přítomným ukázal průřez architekturou, názorně ukázal jednotlivé slohy a pozastavil se u klíčových historických okamžiků, které architekturu formovaly až do dnešní podoby. Jako předseda představenstva architektonické kanceláře A PLUS také ukázal některé z realizací společnosti, jako je například brněnský Kampus v Bohunicích a další.

Všem přítomným patří poděkování za velmi příjemnou atmosféru během celého večera.

Comments are closed.

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde