Břetislav Hrabě jmenován do Akademické rady B.I.B.S.

Břetislav Hrabě, člen představenstva DRFG a ředitel finanční distribuce, byl jmenován do Akademické rady B.I.B.S., a. s.
Jeho funkční období bude tříleté.
BIBS je jedna z největších a nejstarších soukromých vysokých škol v České republice. Působí v Praze, Brně a Bratislavě.
Akademická rada BIBS je nejvyšší akademickou institucí vysoké školy. Jejím úkolem je formulace dlouhodobé akademické strategie školy. Členy akademické rady jsou významní odborníci, kteří jsou zárukou toho, že se studijní programy budou nadále rozvíjet plně v souladu s evropskými trendy.

Comments are closed.

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde